Zapamiętaj|Zapomniałem Hasła

Zaloguj się: facebook google

Dragon II >Przewodnik

Przewodnik

PRZYWILEJE VIP

2017/04/24

Po zakupie diamentów Gracz otrzymuje status VIP. Jeśli zakupiona kwota przekroczy dany próg, poziom VIP zwiększy się, a wraz z tym Gracz otrzyma nowe nagrody i przywileje.

Przydziały i szanse na zakup resetują się codziennie o stałej porze.

 

VIP 1

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 50 przegródek w plecaku;

-  4 przydziały Alchemii;

- 2 szanse na zakup Staminy;

- 1 szansa na zakup walki w Lochach;

- 1 losowanie w Kole Szczęścia;

- 1 szansa na zakup przydziału + łopaty w Polowaniu na Skarb;

- 1 szansa na zakup przydziału w Próbie Smoka;

 

VIP 2

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 60 przegródek w plecaku;

-  8 przydziałów Alchemii;

- 2 szanse na zakup Staminy;

- 2 szanse na zakup walk w Lochach;

- 2 losowania w Kole Szczęścia;

- 1 szansa na zakup przydziału + 2 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 2 szanse na zakup przydziału w Próbie Smoka.

 

VIP 3

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 60 przegródek w plecaku;

-  12 przydziałów Alchemii;

- 3 szanse na zakup Staminy;

- 3 szanse na zakup walk w Lochach;

- 1 szansa na zakup walki w Lochu Gildii;

- 4 losowania w Kole Szczęścia;

- 1 szansa na zakup przydziału + 3 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 3 szanse na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  1 szansa na zakup przydziału w Otchłani.

 - Zniżka w Sali Bohaterów: 20%.

- Zaawansowane wróżby.

 

VIP 4

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 70 przegródek w plecaku;

-  16 przydziałów Alchemii;

- 3 szanse na zakup Staminy;

- 4 szanse na zakup walk w Lochach;

- 1 szansa na zakup walki w Lochu Gildii;

- 1 szansa na zakup walki w Lochu Bogini;

- 6 losowań w Kole Szczęścia;

- 2 szanse na zakup przydziału + 4 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 4 szanse na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  1 szansa na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 20%.

- Zaawansowane wróżby.

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu.

- Funkcja odzyskiwania Rubinów.

 

VIP 5

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 70 przegródek w plecaku;

-  20 przydziałów Alchemii;

- 4 szanse na zakup Staminy;

- 4 szanse na zakup walk w Lochach;

- 2 szanse na zakup walki w Lochu Gildii;

- 1 szansa na zakup walki w Lochu Bogini;

- 10 losowań w Kole Szczęścia;

- 3 szanse na zakup przydziału + 5 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 5 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  1 szansa na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 30%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 

VIP 6

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 80 przegródek w plecaku;

- 50 przydziałów Alchemii;

- 4 szanse na zakup Staminy;

- 5 szans na zakup walk w Lochach;

- 2 szanse na zakup walki w Lochu Gildii;

- 2 szanse na zakup walki w Lochu Bogini;

- 15 losowań w Kole Szczęścia;

- 4 szanse na zakup przydziału + 7 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 6 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  2 szanse na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 30%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 - Zniżka na klejnoty w sklepie: 20%;

- Brak odliczania przy nalotach na Loch Bogini;

- Funkcja zaawansowanego ulepszania Zwierzęcia.

 

VIP 7

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań (ZA DARMO)  i zadań staminy;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 80 przegródek w plecaku;

- 60 przydziałów Alchemii;

- 5 szans na zakup Staminy;

- 6 szans na zakup walk w Lochach;

- 3 szanse na zakup walki w Lochu Gildii;

- 3 szanse na zakup walki w Lochu Bogini;

- 20 losowań w Kole Szczęścia;

- 5 szans na zakup przydziału + 9 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 7 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  2 szanse na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 50%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 - Zniżka na klejnoty w sklepie: 20%;

- Brak odliczania przy nalotach na Loch Bogini;

- Funkcja zaawansowanego ulepszania Zwierzęcia.

 - Super Wróżby.

 

VIP 8

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy – ZA DARMO;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 90 przegródek w plecaku;

- 70 przydziałów Alchemii;

- 5 szans na zakup Staminy;

- 7 szans na zakup walk w Lochach;

- 4 szanse na zakup walki w Lochu Gildii;

- 4 szanse na zakup walki w Lochu Bogini;

- 25 losowań w Kole Szczęścia;

- 6 szans na zakup przydziału + 11 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 7 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  2 szanse na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 50%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 - Zniżka na klejnoty w sklepie: 20%;

- Brak odliczania przy nalotach na Loch Bogini;

- Funkcja zaawansowanego ulepszania Zwierzęcia.

 - Super Wróżby.

- Efekt podwójnego wzmocnienia sprzętu.

 

VIP 9

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy – ZA DARMO;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 100 przegródek w plecaku;

- 100 przydziałów Alchemii;

- 6 szans na zakup Staminy;

- 9 szans na zakup walk w Lochach;

- 6 szans na zakup walki w Lochu Gildii;

- 4 szanse na zakup walki w Lochu Bogini;

- 50 losowań w Kole Szczęścia;

- 10 szans na zakup przydziału + 15 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 10 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  2 szanse na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 50%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 - Zniżka na klejnoty w sklepie: 20%;

- Brak odliczania przy nalotach na Loch Bogini;

- Funkcja zaawansowanego ulepszania Zwierzęcia.

 - Super Wróżby.

- Efekt podwójnego wzmocnienia sprzętu.

 

VIP 10

- Paczka VIP w sklepie gry;

- Przycisk natychmiastowego zakończenia codziennych zadań i zadań staminy – ZA DARMO;

- Funkcja odzyskiwania Ducha EXP;

- 100 przegródek w plecaku;

- 200 przydziałów Alchemii;

- 7 szans na zakup Staminy;

- 8 szans na zakup walk w Lochach;

- 5 szans na zakup walki w Lochu Gildii;

- 4 szanse na zakup walki w Lochu Bogini;

- 36 losowań w Kole Szczęścia;

- 8 szans na zakup przydziału + 13 łopat w Polowaniu na Skarb;

- 9 szans na zakup przydziału w Próbie Smoka;

-  2 szanse na zakup przydziału w Otchłani;

- Zniżka w Sali Bohaterów: 50%;

- Zaawansowane wróżby;

- Brak odliczania przy wzmacnianiu sprzętu;

- Automatyczne wzmacnianie;

- Funkcja odzyskiwania Rubinów;

- Brak odliczania przy nalotach na Lochy;

 - Zniżka na klejnoty w sklepie: 20%;

- Brak odliczania przy nalotach na Loch Bogini;

- Funkcja zaawansowanego ulepszania Zwierzęcia.

 - Super Wróżby.

- Efekt podwójnego wzmocnienia sprzętu.

 

Wcześniej:MAŁŻEŃSTWO
top